Веселин Хадживасилев

Кратка биография:

 • Адвокат Веселин Хадживасилев е роден през 1969 г. в град Търговище.
   
 • През 1997 г. се дипломира като магистър по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
   
 • През същата 1997 г. се дипломира и като магистър по международни отношения в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
   
 • През 1998 г. придобива следдипломна квалификация по икономика-специалност “Борси и борсово посредничество” Дипломна работа : Валутни фючърси и опции към Университета за национално и световно стопанство.
   
 • От 2003 г. е вписан като адвокат в Софийска адвокатска колегия. Работил е в сферата на гражданското, търговското, вещното, семейното и трудовото право, има богат опит в процесуалното представителство по граждански и търговски дела. • © 2010, Hadzhivasilev. All rights reserved
  Web Design by Free Templates Online