Кратка биография


  • Адвокат Веселин Хадживасилев е роден през 1969 г. в град Търговище.
  • През 1997 г. се дипломира като магистър по право в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
  • През същата 1997 г. се дипломира и като магистър по международни отношения в в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
  • През 1998 г. придобива следдипломна квалификация по икономика-специалност “Борси и борсово посредничество”. Дипломна работа: Валутни фючърси и опции към Университета за национално и световно стопанство.
  • От 2003 г. е вписан като адвокат в Софийска адвокатска колегия. Работил е в сферата на гражданското, търговското, вещното, семейното и трудовото право, има богат опит в процесуалното представителство по граждански и търговски дела.
  • © Copyrights Хадживасилев. All Rights Reserved

    Created with Stanley template by TemplateMag