Веселин Хадживасилев

Практика:

 • Професионален опит в сферата на приватизацията и реституцията в периода от 1997 г. до 2000 г. като юрисконсулт в Приватизационен холдинг „Труд и Капитал Холдинг” АД, гр. София, Централно Управление.
   
 • Професионален опит в банковата сфера като юрисконсулт за периода от 2000 г. до 2002 г. в Банка „Хеброс” АД, гр. София, Централно Управление.
   
 • Професионален опит като Главен юрисконсулт на „Daewoo” АД, гр. София през 2003 г.
   
 • Професионален адвокатски опит от 2003 г. досега, като адвокат към Софийска адвокатска колегия. • © 2010, Hadzhivasilev. All rights reserved
  Web Design by Free Templates Online