Stanley

Моят практически опит

Професионален опит в сферата на приватизацията и реституцията в периода от 1997 г. до 2000 г. като юрисконсулт в Приватизационен холдинг „Труд и Капитал Холдинг” АД, гр. София, Централно Управление.

Професионален опит в банковата сфера като юрисконсулт за периода от 2000 г. до 2002 г. в Банка „Хеброс” АД, гр. София, Централно Управление.

Професионален опит като Главен юрисконсулт на „Daewoo” АД, гр. София през 2003 г.

Професионален адвокатски опит от 2003 г. досега, като адвокат към Софийска адвокатска колегия.

© Copyrights Хадживасилев. All Rights Reserved

Created with Stanley template by TemplateMag